Đóng

Tin tức

25 / 12 2017

Xây dựng phần mềm Tính lương cho Xi măng Hoàng Thạch

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch là khách hàng thân thiết, đã sử dụng phần mềm Quản lý nhân sự HRM của SDIC từ năm 2011. Trải qua hơn 05 năm sử dụng, phần mềm Quản lý nhân sự do SDIC cung cấp đã góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nhân sự của Vicem Hoàng Thạch, được Vicem Hoàng Thạch đánh giá cao.

Từ năm 2017, do nhu cầu tái cơ cấu và chuẩn bị cho cổ phần hóa, Vicem Hoàng Thạch đã đưa hệ thống đánh giá lao động theo KPI vào quản lý, đồng thời chuyển bộ phận tiền lương từ phòng Tài vụ sang phòng Tổ chức và nguồn nhân lực. Vì vậy nhu cầu cần có phần mềm giúp cho công tác đánh giá nhân sự theo KPI, từ đó làm căn cứ trả lương, thưởng theo đúng đóng góp của từng nhân sự.

2017.12.15_XiMangHoangThach_TienLuong

Hình: Toàn cảnh nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Thạch

Ngày 25/12/2017, tại Trụ sở Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, thị trấn Minh Tân – xã Kinh Môn – tỉnh Hải Dương, Công ty SDIC đã ký Hợp đồng xây dựng phần mềm Tính lương cho Vicem Hoàng Thạch. Theo nội dung hợp đồng, công ty SDIC sẽ xây dựng phần mềm Tính lương cho Vicem Hoàng Thạch bao gồm các chức năng chính như sau:

– Xây dựng mã nhân viên

– Nâng cấp phân hệ Quản lý Chấm công

– Xây dựng công thức tính lương động

– Thiết lập các bảng lương theo tùy chọn

– Các báo cáo tiền lương, phụ cấp theo mẫu

– Quản lý giảm trừ gia cảnh

– Quản lý khấu trừ bảo hiểm

– Quản lý các khoản tiền thưởng

– Tính thuế thu nhập cá nhân

Sau khi hoàn thành, phần mềm tính lương sẽ được tích hợp vào Phần mềm Quản lý nhân sự để trở thành hệ thống phần mềm Quản lý nguồn nhân lực đầy đủ, phục vụ toàn diện công tác quản lý nhân sự và các chế độ tiền lương, thưởng, thuế thu nhập cá nhân của Vicem Hoàng Thạch.

Dũng Sủi

Tin tức Related