Đóng

Tin tức

15 / 10 2007

Xây dựng Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực cho Công ty Tài chính Bưu điện

Công ty Tài chính Bưu điện (PTFinane) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), với chức năng nhiệm vụ chính là đầu tư tài chính và tư vấn tài chính. Công ty PTFinance có trụ sở đặt tại tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Picture13

Hình: Tòa nhà Ocean Park, nơi đặt trụ sở Công ty Tài chính Bưu điện

Ngày 15/10/2007, công ty PTFinance đã ký với Công ty Phần mềm SDIC về Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực cho PTFinance. Theo nội dung hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho PTFinance với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý Tổ chức và Nhân sự

– Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Quản lý kế hoạch theo mẫu chuẩn mực VNPT

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Ngoài ra, công ty SDIC sẽ thực hiện chỉnh sửa phần mềm SDIC-HRM 1.0 theo các yêu cầu đặc thù của một công ty đầu tư tài chính. Khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Cán bộ Lao động của PTFinance trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Thu Phương

Tin tức Related