Đóng

Tin tức

31 / 07 2008

Xây dựng Phần mềm Quản lý nhân sự cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Sau khi thông báo trúng thầu và quá trình hai bên thương thảo hợp đồng, ngày 31/07/2008, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, số 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, ông Hoàng Thế Dũng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí (PITAC) và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC, đại diện cho Liên danh SDIC-ELCOM trúng thầu, đã ký Hợp đồng 49-2008/PITAC-QLDA&ĐT/BDV về việc Cung cấp phần mềm quản lý tổ chức nhân sự và dịch vụ cài đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Picture32

Hình: Trụ sở Tập đoàn Dầu khí, số 18 Láng Hạ, Hà Nội

Theo nội dung hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ xây dựng và triển khai Hệ thống Phần mềm Quản lý nhân sự cho Tập đoàn Dầu khí với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý Cơ cấu tổ chức và Nhân sự

– Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Các kế hoạch theo đặc thù PVN

– Quản lý đào tạo

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Phạm vi triển khai bao gồm:

– Văn phòng Tập đoàn: quản lý cán bộ khối cơ quan văn phòng Tập đoàn, và lãnh đạo các đơn vị thành viên

– Trung tâm Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí (PITAC)

Khi đưa vào áp dụng, hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự sẽ giúp ích rất nhiều cho Ban Tổ chức Nhân sự và Đào tạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như phòng Tổ chức Hành chính của Trung tâm PITAC trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Kiến Bình

Tin tức Related