Đóng

Tin tức

22 / 04 2008

Viễn thông Tây Ninh ứng dụng Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM

Ngày 22/04/2008, tại trụ sở Viễn thông Tây Ninh, số 1, đường Phạm Công Khiêm, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Viễn thông Tây Ninh và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0.

Picture21

Hình: Trụ sở Viễn thông Tây Ninh

Theo nội dung hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Viễn thông Tây Ninh với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý Tổ chức và Nhân sự

– Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Quản lý kế hoạch theo mẫu chuẩn mực VNPT

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Lao động của Viễn thông Tây Ninh trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Hoàng Giang

Tin tức Related