Đóng

Tin tức

11 / 08 2008

Viễn thông Long An – Khách hàng đầu tiên ứng dụng Phần mềm Quản lý đầu tư SDIC-IMS

Sau gần 01 năm nghiên cứu phát triển, công ty phần mềm SDIC đã phát triển thành công Phần mềm Quản lý đầu tư SDIC-IMS 1.0. Đây là phần mềm được xây dựng nhằm phục vụ cho đối tượng là chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong các doanh nghiệp, tổ chức.

Viễn thông Long An đã trở thành khách hàng đầu tiên ứng dụng Phần mềm Quản lý đầu tư SDIC-IMS 1.0. Ngày 11/08/2008, tại trụ sở Viễn thông Long An, số 55 Trương Định, phường 1, thị xã Tân An, tỉnh Long An, ông Phan Hòa Bình, Giám đốc Viễn thông Long An và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản lý đầu tư SDIC-IMS 1.0.

Picture33

Hình: Tuấn Anh – trưởng dự án Xây dựng phần mềm quản lý đầu tư SDIC-IMS 1.0 làm việc tại Viễn thông Long An

Theo nội dung hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản lý đầu tư SDIC-IMS 1.0 cho Viễn thông Long An với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý kế hoạch đầu tư:

   + Quản lý nguồn vốn

   + Quản lý quy hoạch phát triển

   + Quản lý kế hoạch đầu tư, chi tiết đến từng dự án, hạng mục,gói thầu

– Quản lý thông tin dự án :

   + Quản lý đầy đủ các thông tin liên quan đến dự án

   + Quản lý thông tin gói thầu, hạng mục dự án

   + Quản lý hợp đồng

   + Quản lý thông tin nhà thầu

   + Quản lý chuyên viên tham gia dự án

   + Thanh quyết toán dự án, gói thầu, hạng mục

– Quản lý tiến trình thực hiện dự án :

   + Thiết lập và quản lý đến từng bước trong quá trình thực hiện dự án, gói thầu

   + Thiết lập và quản lý đầy đủ thông tin tại từng bước dự án/gói thầu

   + Vẽ biểu đồ Grantt thể hiện trực quan tiến độ dự án

– Thiết lập mẫu dự án :

   + Tất cả thông tin dự án/ gói thầu và các bước dự án/gói thầu được thiết kế dưới dạng danh mục, đảm bảo có thể tùy biến để quản lý mọi loại dự án.

   + Chức năng thiết lập sẵn những mẫu dự án thông dụng để tiết kiệm thời gian khi thiết lập dự án

   + Chức năng đưa một dự án đã thực hiện hoàn chỉnh vào kho mẫu dự án.

– Tìm kiếm, thống kê, báo cáo :

   + Tìm kiếm theo dự án: tổng hợp theo tất cả các thông tin của dự án

   + Tìm kiếm theo gói thầu: tổng hợp theo tất cả các thông tin của gói thầu

   + Tìm kiếm theo chuyên viên: quá trình tham gia các dự án/gói thầu.

   + Tìm kiếm tài liệu dự án

   + Thống kê về loại dự án, nguồn vốn, về dự án hoàn thành đúng/ chưa đúng tiến độ

   + Báo cáo giám sát về tình hình thực hiện dự án/gói thầu.

– Các tiện ích đa năng :

   + Thiết lập cảnh báo công việc sắp hết hạn theo kế hoạch, cảnh báo vi phạm quy trình thực hiện   công việc

   + Thiết lập nhắc nhở các công việc cần làm của dự án/gói thầu

   + Lập danh sách những người cần quan tâm (cấp trên, đối tác, người thân, bạn bè,…), đặt tự động thông báo sinh nhật.

   + Tiện ích nhắc việc cho nhà quản lý, thường trú trong hệ thống

– Văn bản pháp quy :

   + Lưu trữ văn bản, pháp luật, quy định của nhà nước và của tập đoàn liên quan đến đầu tư, xây dựng, tài chính, …

   + Các văn bản này có thể ở bất kỳ định dạng nào: Word, PDF, ảnh, …

   + Tìm kiếm văn bản theo từ khóa

– Quản trị hệ thống và bảo mật :

   + Thiết lập các thông số hệ thống

   + Sao lưu, phục hồi dữ liệu

   + Phân quyền theo các chức năng của chương trình

   + Phân quyền truy cập đến từng dự án/gói thầu

   + Quản trị audit sử dụng hệ thống

Phần mềm Quản lý đầu tư SDIC-IMS 1.0 giúp hình thành nên kho dữ liệu về thông tin đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp một cách tập trung, trực tuyến. Từ đây, các chuyên viên thực hiện dự án đầu tư có thể quản lý việc thực hiện các dự án của mình một cách trực quan, tiện lợi. Đồng thời, lãnh đạo có thể dễ dàng quản lý được tiến độ các dự án của đơn vị mình một cách dễ dàng thông qua hệ thống báo cáo rất đa dạng của phần mềm.

Kiến Bình

Tin tức Related