Đóng

Tin tức

12 / 12 2008

Viễn thông Đồng Nai ứng dụng Phần mềm Quản lý đầu tư SDIC-IMS 1.0

Ngày 12/12/2008, tại trụ sở Viễn thông Đồng Nai, số 61 đường Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Viễn thông Đồng Nai và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản lý các dự án đầu tư SDIC-IMS 1.0.

Picture39

Hình: Trụ sở Viễn thông Đồng Nai

Theo nội dung hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản lý đầu tư SDIC-IMS 1.0 cho Viễn thông Đồng Nai với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý kế hoạch đầu tư

– Quản lý thông tin dự án

– Quản lý tiến trình thực hiện dự án

– Thiết lập mẫu dự án

– Tìm kiếm, thống kê, báo cáo

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống và bảo mật

Phần mềm Quản lý đầu tư SDIC-IMS 1.0 giúp hình thành nên kho dữ liệu về thông tin đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp một cách tập trung, trực tuyến. Từ đây, các chuyên viên thực hiện dự án đầu tư có thể quản lý việc thực hiện các dự án của mình một cách trực quan, tiện lợi. Đồng thời, lãnh đạo có thể dễ dàng quản lý được tiến độ các dự án của đơn vị mình một cách dễ dàng thông qua hệ thống báo cáo rất đa dạng của phần mềm.

Hải Anh

Tin tức Related