Đóng

Tin tức

17 / 11 2008

Viễn thông Bình Phước – Khách hàng thứ 30 ứng dụng phần mềm SDIC-HRM

Với Hợp đồng số 71/HĐKT-2008/VTBP-SDIC ký ngày 17/11/2008 giữa Viễn thông Bình Phước và Công ty Phần mềm SDIC về việc Trang bị Phần mềm quản lý nhân sự cho Viễn thông Bình Phước, Viễn thông Bình Phước đã trở thành khách hàng thứ 30 ứng dụng Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM.

Picture36

Hình: Trụ sở Viễn thông Bình Phước

Theo nội dung hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Viễn thông Bình Phước với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý Tổ chức và Nhân sự

– Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Quản lý kế hoạch theo mẫu chuẩn mực VNPT

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Cán bộ Lao động của Viễn thông Bình Phước trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Thu Phương

Tin tức Related