Đóng

Tin tức

30 / 06 2017

Tư vấn Xây dựng phần mềm cho TCT Điện lực miền Bắc

Trung tâm chăm sóc khách hàng là chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam), là đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng cho toàn bộ khách hàng sử dụng điện của 24 tỉnh, thành phố phía Bắc.

2017.06.29_EVN_NPC_TuVan

Hình ảnh: Lãnh đạo Trung tâm chăm sóc khách hàng

Với sự tin tưởng vào bề dày kinh nghiệm của Công ty SDIC trong việc xây dựng các hệ thống phần mềm cho các khách hàng lớn trên cả nước trong hơn 10 năm qua, Trung tâm chăm sóc khách hàng – Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã lựa chọn Công ty SDIC làm nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn cho các dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin của mình. Ngày 29/06/2017, tại trụ sở Trung tâm chăm sóc khách hàng – Tổng công ty Điện lực miền Bắc, thửa số 2 – Lô VP1 – Khu bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Công ty SDIC đã ký hợp đồng Cung cấp dịch vụ tư vấn cho dự án Xây dựng phần mềm hỗ trợ giao dịch viên giải đáp các thông tin yêu cầu về điện của Trung tâm chăm sóc khách hàng – Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Cụ thể công ty SDIC sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho các hạng mục sau của dự án:

– Tư vấn lập Báo cáo Khảo sát

– Tư vấn lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi

– Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu xây dựng phần mềm

– Tư vấn Giám sát cài đặt phần mềm

Dự án Xây dựng phần mềm hỗ trợ giao dịch viên giải đáp các thông tin yêu cầu về điện là một dự án lớn, xây dựng một trong những hệ thống cốt lõi, phục vụ cho nhiệm vụ chính của Trung tâm là chăm sóc khách hàng. Sau hơn 10 năm hoạt động, Công ty SDIC đã xây dựng được đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin đầy kinh nghiệm, tận tâm, yêu nghề, đủ sức cung cấp các dịch vụ tư vấn cho những dự án lớn, phức tạp.

Duy Tâm

Tin tức Related