Đóng

Tin tức

2 / 11 2006

Triển khai SDIC-HRM 1.0 cho Bưu điện Yên Bái

Ngày 02/11/2006, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Yên Bái, số 27 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, ông Đỗ Thế Nhu, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái và ông Nguyễn Quốc Thịnh, Giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Bưu điện tỉnh Yên Bái.

Picture4

Hình: Bưu điện tỉnh Yên Bái

Theo hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Bưu điện tỉnh Yên Bái với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý Tổ chức và Nhân sự

– Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Quản lý kế hoạch theo mẫu chuẩn mực VNPT

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Với khoảng 500 cán bộ công nhân viên, khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Kiến Bình

Tin tức Related