Đóng

Tin tức

11 / 07 2007

Triển khai SDIC-HRM 1.0 cho Bưu điện Thái Nguyên

Ngày 11/07/2007, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, số 10, đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, ông Bùi Văn Hoan, Giám đốc Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0.

Picture12

Hình: Trụ sở Bưu điện tỉnh Thái Nguyên

Theo hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Bưu điện tỉnh Thái Nguyên với 10 phân hệ chức năng như sau:

  1. Thiết lập, biến đổi cấu trúc tổ chức
  2. Quản lý các loại kế hoạch
  3. Thiết lập, lưu trữ, quản lý danh sách và hồ sơ nhân sự
  4. Quản lý nhân sự theo các chuyên đề
  5. Thống kê, phân tích kết cấu lao động, tiền lương
  6. Tìm kiếm thông tin theo các tình huống quản lý
  7. Thiết lập báo cáo chuyên ngành
  8. Cung cấp tiện ích đa năng
  9. Lưu trữ, tra cứu văn bản pháp quy
  10. Bảo mật dữ liệu, quản trị hệ thống

Khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Cán bộ Lao động của Bưu điện tỉnh Thái Nguyên trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Hoàng Giang

Tin tức Related