Đóng

Tin tức

1 / 06 2007

Triển khai SDIC-HRM 1.0 cho Bưu điện Lai Châu

Ngày 01/06/2007, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Lai Châu, phố Phong Châu 2, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu, ông Trần Quang Hợp, Giám đốc Bưu điện tỉnh Lai Châu và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Bưu điện tỉnh Lai Châu.

Picture10

Hình: Trụ sở Bưu điện tỉnh Lai Châu

Theo hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Bưu điện tỉnh Lai Châu với 10 phân hệ chức năng như sau:

  1. Thiết lập, biến đổi cấu trúc tổ chức
  2. Quản lý các loại kế hoạch
  3. Thiết lập, lưu trữ, quản lý danh sách và hồ sơ nhân sự
  4. Quản lý nhân sự theo các chuyên đề
  5. Thống kê, phân tích kết cấu lao động, tiền lương
  6. Tìm kiếm thông tin theo các tình huống quản lý
  7. Thiết lập báo cáo chuyên ngành
  8. Cung cấp tiện ích đa năng
  9. Lưu trữ, tra cứu văn bản pháp quy
  10. Bảo mật dữ liệu, quản trị hệ thống

Khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Cán bộ Lao động của Bưu điện tỉnh Lai Châu trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Hoàng Giang

Tin tức Related