Đóng

Tin tức

12 / 06 2008

Triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM cho Viễn thông Đồng Nai

Ngày 12/06/2008, tại trụ sở Viễn thông Đồng Nai, số 61, đường Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Viễn thông Đồng Nai và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0.

Picture26

Hình: Trụ sở Viễn thông Đồng Nai

Theo nội dung hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Viễn thông Đồng Nai với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý Tổ chức và Nhân sự

– Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Quản lý kế hoạch theo mẫu chuẩn mực VNPT

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Lao động của Viễn thông Đồng Nai trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Thu Phương

Tin tức Related