Đóng

Tin tức

17 / 11 2008

Triển khai Phần mềm Quản lý đầu tư SDIC-IMS 1.0 cho Viễn thông Bình Phước

Ngày 17/11/2008, tại trụ sở Viễn thông Bình Phước, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Mạnh Hấn, Giám đốc Viễn thông Bình Phước và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản lý các dự án đầu tư SDIC-IMS 1.0.

Picture35

Hình: Trụ sở Viễn thông Bình Phước

Theo nội dung hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản lý đầu tư SDIC-IMS 1.0 cho Viễn thông Bình Phước với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý kế hoạch đầu tư

– Quản lý thông tin dự án

– Quản lý tiến trình thực hiện dự án

– Thiết lập mẫu dự án

– Tìm kiếm, thống kê, báo cáo

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống và bảo mật

Phần mềm Quản lý đầu tư SDIC-IMS 1.0 giúp hình thành nên kho dữ liệu về thông tin đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp một cách tập trung, trực tuyến. Từ đây, các chuyên viên thực hiện dự án đầu tư có thể quản lý việc thực hiện các dự án của mình một cách trực quan, tiện lợi. Đồng thời, lãnh đạo có thể dễ dàng quản lý được tiến độ các dự án của đơn vị mình một cách dễ dàng thông qua hệ thống báo cáo rất đa dạng của phần mềm.

Thu Phương

Tin tức Related