Đóng

Tin tức

17 / 06 2008

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ứng dụng SDIC-HRM

Sau khi phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 được công ty SDIC triển khai cho 26 đơn vị thành viên của VNPT và đều nhận được đánh giá rất tốt, Ban Tổ chức cán bộ lao động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã quyết định ứng dụng SDIC-HRM 1.0 cho công tác quản lý cán bộ tại khối cơ quan Văn phòng Tập đoàn.

Ngày 17/06/2008, tại trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, tầng 11, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, bà Lương Thị Bích Liên, Phó chánh Văn phòng Tập đoàn VNPT và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0.

Picture27

Hình: Tòa nhà Ocean Park, nơi đặt Trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Theo nội dung hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Viễn thông Đồng Nai với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý Tổ chức và Nhân sự

– Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Quản lý kế hoạch theo mẫu chuẩn mực VNPT

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Ban Tổ chức cán bộ lao động tập đoàn VNPT sẽ ứng dụng Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 vào công tác quản lý khoảng 600 cán bộ công nhân viên tại khối cơ quan văn phòng Tập đoàn, và quản lý khoảng 400 lãnh đạo tại các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Việc Ban Tổ chức cán bộ lao động tập đoàn VNPT ứng dụng Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 đã thêm một lần nữa khẳng định chất lượng của phần mềm SDIC.

Kiến Bình

Tin tức Related