Đóng

Sản phẩm chính

Giải pháp Quản trị nguồn nhân lực (SDIC-HRM)

Phù hợp với doanh nghiệp, đơn vị hành chính – sự nghiệp, tổng công ty, tập đoàn, bao gồm các phân hệ chức năng:

Quản lý tổ chức và nhân sự

Kế hoạch nhân sự

Tìm kiếm, phân tích, thống kê dữ liệu nhân sự

Chấm công và tính lương

Quản lý khóa đào tạo - bồi dưỡng

Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp

Bảo hộ lao động

Quản lý việc tham gia các tổ chức đoàn thể

Thông tin quản lý điều hành

Hệ thống báo cáo

Quản trị hệ thống và người dùng.

Giải pháp Quản lý đầu tư (SDIC-IMS)

Phù hợp với các cơ quan, doanh nghiệp là chủ đầu tư hoặc quản lý nhiều dự án đầu tư, bao gồm các phân hệ chức năng:

Thiết lập và quản lý kế hoạch đầu tư

Quản lý thông tin dự án

Quản lý hạng mục công trình, gói thầu và hợp đồng

Quản lý các bước công việc và tiến độ

Quản lý vật tư dự án

Quản lý thanh quyết toán dự án

Quản lý đối tác

Tìm kiếm phân tích thống kê

Thông tin quản lý điều hành

Hệ thống báo cáo

Quản trị hệ thống và người dùng

Giải pháp Quản lý mua sắm tập trung (SDIC-CPM)

Phù hợp với doanh nghiệp, đơn vị hành chính – sự nghiệp, tổng công ty, tập đoàn, bao gồm các phân hệ chức năng:

Đăng ký nhu cầu mua sắm vật tư, hàng hóa từ các chi nhánh, đơn vị

Tổng hợp nhu cầu mua sắm

Thẩm định nhu cầu mua sắm

Giao các đơn vị mua sắm tập trung thực hiện mua sắm

Quản lý giao nhận hàng hóa giữa nhà cung cấp và đơn vị sử dụng

Quản lý hợp đồng và công nợ

Quản lý sử dụng vật tư, hàng hóa

Hệ thống báo cáo

Quản trị hệ thống và người dùng

Giải pháp Quản lý công văn - công việc (SDIC-eDoc)

Phù hợp với doanh nghiệp, đơn vị hành chính – sự nghiệp, tổng công ty, tập đoàn, bao gồm các phân hệ chức năng:

Nhận công văn đến

Phát hành công văn

Theo dõi trạng thái xử lý công văn

Gán công việc xử lý cho nhân sự

Theo dõi xử lý công việc đã giao

Quản lý hồ sơ công việc

Gửi thông tin văn bản đến - đi qua Email, SMS

Chức năng thông báo họp

Chức năng lịch công tác

Các báo cáo, thống kê công văn đi, đến

Các báo cáo, thống kê công việc đã giao

Thiết lập luồng xử lý công văn

Quản trị hệ thống và người dùng


Giải pháp Quản lý tài sản (SDIC-AMS)

Phù hợp với doanh nghiệp, đơn vị hành chính – sự nghiệp, tổng công ty, tập đoàn, bao gồm các phân hệ chức năng:

Ghi tăng tài sản

Quản lý điều chuyển tài sản giữa các phòng ban

Kiểm tra tài sản, Sửa chữa tài sản, Bảo dưỡng tài sản

Kiểm kê, thanh lý tài sản, Quản lý khấu hao tài sản

Ghi tăng công cụ dụng cụ

Kiểm tra công cụ dụng cụ

Quản lý điều chuyển, sửa chữa, bảo dưỡng CCDC

Quản lý kiểm kê, thanh lý công cụ dụng cụ

Quản lý hệ thống danh mục loại tài sản, loại công cụ dụng cụ

Hệ thống báo cáo

Quản trị hệ thống và người dùng


Thiết kế website

Tích hợp website với các hệ thống thông tin quản lý (như nhân sự, kế toán, bán hàng, đầu tư, ...), nhằm giúp nhà lãnh đạo có thể có được thông tin để ra quyết định tại mọi lúc mọi nơi.


Chất lượng Uy tín hàng đầu

Sản phẩm của SDIC luôn đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu trong các tiêu chí phục vụ khách hàng

Thân thiện, dễ sử dụng

SDIC với phương châm hoạt động cung cấp giải pháp thân thiện, dễ sử dụng, hoàn chỉnh.

Phương châm đối tác toàn diện

SDIC đi cùng với sự thịnh vượng của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.


Dịch vụ của chúng tôi

BPO

BPO (Business Process Outsourcing) là một thuật ngữ dùng để chỉ việc thuê ngoài đối tác cung cấp các dịch vụ quản lý, chăm sóc khách hàng … để giúp một doanh nghiệp có nhiều thời gian hơn cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Cho thuê phần mềm

Dịch vụ cho thuê các sản phẩm chính.

Khách hàng tiêu biểu

ALBUM

Tin Tức