Đóng

Tin tức

9 / 07 2008

Nâng cấp phần mềm Quản lý nhân sự cho Viễn thông Hà Tây

Bưu điện tỉnh Hà Tây đã ứng dụng Phần mềm Quản trị nguồn nhân sự SDIC-HRM 1.0 từ tháng 5/2007. Đến đầu năm 2008, do chia tách Bưu chính – Viễn thông nên Phần mềm SDIC-HRM đã được triển khai cho Bưu điện Hà Tây cũ cũng được chia tách thành 2 phiên bản phần mềm dùng cho Bưu điện Hà Tây và Viễn thông Hà Tây.

Do có những yêu cầu về đặc thù quản lý nguồn nhân lực sau chia tách, ngày 09/07/2008, tại trụ sở Viễn thông Hà Tây, số 4 đường Quang Trung, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây, ông Nguyễn Bá Đức, Giám đốc Viễn thông Hà Tây và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng nâng cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Viễn thông Hà Tây.

Picture30

Hình: Trụ sở Viễn thông Hà Tây

Theo hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ nâng cấp phiên bản Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Viễn thông Hà Tây với các nội dung như sau:

– Nâng cấp phân hệ Quản lý Tổ chức và Nhân sự

– Nâng cấp phân hệ Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Nâng cấp phân hệ Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Bổ sung phân hệ Quản lý đào tạo

– Nâng cấp phân hệ Các tiện ích đa năng

– Nâng cấp phân hệ Văn bản pháp quy

– Nâng cấp phân hệ Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sau khi được nâng cấp sẽ bám sát các yêu cầu quản lý nguồn nhân lực của Viễn thông Hà Tây, góp phần nâng cao hiệu quả lao động của cán bộ phòng Tổ chức Lao động Viễn thông Hà Tây.

Thu Phương

Tin tức Related