Đóng

27 / 02 2008

Khởi động dự án Mobifone-HRM

Ngày 26 tháng 02 năm 2008, tại trụ sở Mobifone tại Hà Nội, công ty SDIC cùng với Ban CNTT Mobifone đã thực hiện buổi kick-off dự án Xây dựng phần mềm Quản lý nhân sự tập trung, thống nhất cho toàn Mobifone.

IMG_4945 IMG_4950 IMG_4953 IMG_4955 IMG_4956

ALBUM Related