Đóng

Tin tức

25 / 02 2008

Khách hàng HRM thứ 20: Xây dựng Phần mềm Quản lý nhân sự cho Mobifone

Rất trùng hợp, khách hàng thứ 20 cũng là khách hàng lớn đầu tiên của Công ty Phần mềm SDIC về Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực. Sau khi thông báo trúng thầu và quá trình hai bên thương thảo hợp đồng, ngày 25/02/2008, tại trụ sở Công ty Thông tin di động, số 216 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, ông Nguyễn Chính, Phó Giám đốc VMS-Mobifone và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC, đại diện cho Liên danh SDIC-ELCOM trúng thầu, đã ký Hợp đồng số HĐKT- 07-19-VMS/SDIC-ELCOM về việc Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tập trung, thống nhất toàn Công ty VMS.

Picture19

Hình: Quầy giao dịch Mobifone

Theo nội dung hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ xây dựng và triển khai Hệ thống Phần mềm Quản lý nhân sự tập trung cho Công ty VMS với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý Tổ chức và Nhân sự

– Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Quản lý kế hoạch theo mẫu chuẩn mực VNPT

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Phạm vi triển khai bao gồm:

– Văn phòng Công ty (Hà Nội)

– Trung tâm Thông tin di động khu vực 1 (Hà Nội)

– Trung tâm Thông tin di động khu vực 2 (thành phố Hồ Chí Minh)

– Trung tâm Thông tin di động khu vực 3 (Đà Nẵng)

– Trung tâm Thông tin di động khu vực 4 (Cần Thơ)

Khi đưa vào áp dụng, hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự thống nhất toàn Công ty sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức – Hành chính của Văn phòng Công ty VMS cũng như phòng Tổ chức Hành chính của 04 Trung tâm VMS trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Hoàng Giang

Tin tức Related