Đóng

Tin tức

10 / 01 2008

Khách hàng đầu tiên năm 2008: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC)

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) được thành lập ngày 09/07/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Xây dựng Bưu điện, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Kế tục bề dày kinh nghiệm trên 30 năm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp Bưu chính Viễn thông của Công ty Xây dựng Bưu điện, PTIC hiện nay đang hoạt động có hiệu quả trong các lĩnh vực: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng các công trình chuyên ngành Bưu chính Viễn thông, phát thanh truyền hình, đầu tư kinh doanh nhà ở, cơ sở hạ tầng các khu đô thị và công nghiệp, đầu tư kinh doanh chứng khoán, sản xuất vật liệu viễn thông, cáp viễn thông, các loại ống nhựa bảo vệ cáp viễn thông và điện lực, các loại khuôn và cửa nhựa tiêu chuẩn châu Âu.

Picture18

Hình: Trụ sở Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

Ngày 10/01/2008, tại trụ sở Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện, đường Pháp Vân, xã Hoàng Liệt, huyện Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bà Phạm Thị Thau, Phó Giám đốc PTIC và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0.

Theo nội dung hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý Tổ chức và Nhân sự

– Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Quản lý kế hoạch theo mẫu chuẩn mực VNPT

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Nhân sự – Hành chính Quản trị của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Ngay trong những ngày đầu tiên của năm 2008 (dương lịch), công ty Phần mềm SDIC đã có được khách hàng đầu tiên, đây là dấu hiệu hết sức tốt lành cho SDIC, báo hiệu một năm kinh doanh thuận lợi.

Thu Phương

Tin tức Related