Đóng

15 / 07 2007

Demo HRM tại Tập đoàn Dầu khí

Ngày 11 tháng 07 năm 2007, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí, SDIC đã thực hiện demo phần mềm Quản lý nhân sự cho Tập đoàn Dầu khí với sự tham gia và chỉ đạo của ông Lê Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Dầu khí.

IMG_0204 IMG_0206 IMG_0213

ALBUM Related