Đóng

25 / 09 2010

Đào tạo HRM-VnPost_Hà Nội – Sài Gòn

Từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 09 năm 2010, SDIC thực hiện chuyến đào tạo hướng dẫn sử dụng Phần mềm VnPost-HRM cho 71 đơn vị thành viên của VnPost tại hai điểm đầu là Hà Nội và Sài Gòn.

DSC01613 DSC01623 DSC01627 DSC01643 DSC01653 DSC01696 DSC01741

ALBUM Related