Đóng

Tin tức

23 / 05 2008

Cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM cho Viễn thông Bình Dương

Ngày 23/05/2008, tại trụ sở Viễn thông Bình Dương, số 326, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, ông Võ Hồng Thanh, Giám đốc Viễn thông Bình Dương và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0.

Picture24

Hình: Gian hàng Viễn thông Bình Dương tại Hội chợ tỉnh Bình Dương

Theo nội dung hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Viễn thông Bình Dương với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý Tổ chức và Nhân sự

– Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Quản lý kế hoạch theo mẫu chuẩn mực VNPT

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Lao động của Viễn thông Bình Dương trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Hoàng Giang

Tin tức Related