Đóng

Tin tức

6 / 12 2006

Cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực cho Bưu điện Thanh Hóa

Ngày 06/12/2006, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, số 33 đường Trần Phú, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Ngọc Đức, Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng mua bán Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0.

Picture5

Hình: Trụ sở Bưu điện tỉnh Thanh Hóa

Theo hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Bưu điện tỉnh Thanh Hóa với 10 phân hệ chức năng như sau:

  1. Thiết lập, biến đổi cấu trúc tổ chức
  2. Quản lý các loại kế hoạch
  3. Thiết lập, lưu trữ, quản lý danh sách và hồ sơ nhân sự
  4. Quản lý nhân sự theo các chuyên đề
  5. Thống kê, phân tích kết cấu lao động, tiền lương
  6. Tìm kiếm thông tin theo các tình huống quản lý
  7. Thiết lập báo cáo chuyên ngành
  8. Cung cấp tiện ích đa năng
  9. Lưu trữ, tra cứu văn bản pháp quy
  10. Bảo mật dữ liệu, quản trị hệ thống

Khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Cán bộ Lao động bưu điện tỉnh Thanh Hóa trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Kiến Bình

Tin tức Related