Đóng

Tin tức

22 / 08 2006

Cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực cho Bưu điện Hưng Yên

Ngày 22/08/2006, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Hưng Yên, số 04 đường Chùa Chuông, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Bưu điện tỉnh Hưng Yên và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng mua bán Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0.

Picture2

Hình: Trụ sở Bưu điện tỉnh Hưng Yên

Theo hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Bưu điện tỉnh Hưng Yên với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý Tổ chức và Nhân sự

– Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Quản lý kế hoạch theo mẫu chuẩn mực VNPT

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Với khoảng 550 cán bộ công nhân viên, khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Kiến Bình

Tin tức Related