Đóng

Tin tức

5 / 06 2007

Cục Bưu điện Trung ương (CP16) ứng dụng SDIC-HRM 1.0

Cục Bưu điện Trung ương (CP16) là một đơn vị đặc biệt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Cục được thành lập ngày 17/6/1965, do đích thân Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Quyết định, làm nhiệm vụ biệt phái, trực tiếp phục vụ Văn phòng Trung ương Đảng và Chính phủ: “Cục Bưu điện Trung ương có trách nhiệm phục vụ những yêu cầu riêng biệt về thông tin liên lạc, cần được bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, chính xác và bí mật giữa Trung ương Đảng và Chính phủ với các cơ quan, các ngành, các cấp”.

Ngày 05/06/2007, tại trụ sở Cục Bưu điện Trung ương, tổ 9, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cục trưởng Lê Long Thành và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Cục Bưu điện TW.

Picture11

Hình: Trụ sở Cục Bưu điện Trung ương (CP16)

Theo hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Cục Bưu điện Trung ương với 10 phân hệ chức năng như sau:

  1. Thiết lập, biến đổi cấu trúc tổ chức
  2. Quản lý các loại kế hoạch
  3. Thiết lập, lưu trữ, quản lý danh sách và hồ sơ nhân sự
  4. Quản lý nhân sự theo các chuyên đề
  5. Thống kê, phân tích kết cấu lao động, tiền lương
  6. Tìm kiếm thông tin theo các tình huống quản lý
  7. Thiết lập báo cáo chuyên ngành
  8. Cung cấp tiện ích đa năng
  9. Lưu trữ, tra cứu văn bản pháp quy
  10. Bảo mật dữ liệu, quản trị hệ thống

Khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Hành chính của Cục Bưu điện Trung ương trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Kiến Bình

Tin tức Related