Đóng

Tin tức

24 / 04 2007

Công ty Viễn thông Điện Biên – Lai Châu triển khai SDIC-HRM 1.0

Ngày 24/04/2007, tại trụ sở Công ty Viễn thông Điện Biên – Lai Châu, tổ dân phố số 10, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Văn Tảo, Giám đốc Bưu điện tỉnh Điện Biên và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0.

Picture7

Hình: Trụ sở Công ty Viễn thông Điện Biên-Lai Châu (chung với Bưu điện tỉnh Điện Biên)

Theo hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Công ty Viễn thông Điện Biên – Lai Châu với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý Tổ chức và Nhân sự

– Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Quản lý kế hoạch theo mẫu chuẩn mực VNPT

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Cán bộ Lao động của Công ty Viễn thông Điện Biên – Lai Châu trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Hoàng Giang

Tin tức Related