Đóng

16 / 03 2007

Công tác Điện Biên – Sơn La – Lai Châu

Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 03 năm 2007, đoàn công tác SDIC đã thực hiện chuyến demo Phần mềm Quản lý nhân sự tại 03 tỉnh vùng Tây Bắc là Điện Biên – Sơn La – Lai Châu.

13032007235 13032007241 13032007250 14032007293 14032007297

ALBUM Related