Đóng

Tin tức

14 / 12 2006

Bưu điện Tuyên Quang ứng dụng Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM

Ngày 14/12/2006, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Tuyên Quang, số 02 đường 17/8, phường Minh Xuân, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, ông Trần Quốc Hải, Giám đốc Bưu điện tỉnh Tuyên Quang và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0.

Picture6

Hình: Trụ sở Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

Theo hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Bưu điện tỉnh Tuyên Quang với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý Tổ chức và Nhân sự

– Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Quản lý kế hoạch theo mẫu chuẩn mực VNPT

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Bưu điện Tuyên Quang là Bưu điện tỉnh thứ 6 triển khai áp dụng Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0, cho thấy Phần mềm SDIC-HRM ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Cán bộ Lao động của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Kiến Bình

Tin tức Related