Đóng

Tin tức

9 / 05 2007

Bưu điện Sơn La triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM

Ngày 09/05/2007, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Sơn La, số 43 đường Tô Hiệu, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La, ông Đỗ Kim Quang, Giám đốc Bưu điện tỉnh Sơn La và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0.

Theo hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Bưu điện tỉnh Sơn La với 10 phân hệ chức năng như sau:

  1. Thiết lập, biến đổi cấu trúc tổ chức
  2. Quản lý các loại kế hoạch
  3. Thiết lập, lưu trữ, quản lý danh sách và hồ sơ nhân sự
  4. Quản lý nhân sự theo các chuyên đề
  5. Thống kê, phân tích kết cấu lao động, tiền lương
  6. Tìm kiếm thông tin theo các tình huống quản lý
  7. Thiết lập báo cáo chuyên ngành
  8. Cung cấp tiện ích đa năng
  9. Lưu trữ, tra cứu văn bản pháp quy
  10. Bảo mật dữ liệu, quản trị hệ thống

Khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Cán bộ Lao động của Bưu điện tỉnh Sơn La trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Hoàng Giang

Tin tức Related