Đóng

Tin tức

26 / 10 2007

Bưu điện Long An ứng dụng phần mềm SDIC-HRM 1.0

Bưu điện tỉnh Long An là khách hàng thuộc khu vực miền Nam đầu tiên ứng dụng Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0. Ngày 26/10/2007, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Long An, số 55 Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, ông Phan Hòa Bình, Giám đốc Bưu điện tỉnh Long An và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0.

Picture14

Hình: Trụ sở Bưu điện tỉnh Long An

Theo nội dung hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Bưu điện tỉnh Long An với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý Tổ chức và Nhân sự

– Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Quản lý kế hoạch theo mẫu chuẩn mực VNPT

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Cán bộ Lao động của Bưu điện tỉnh Long An trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Với việc triển khai thành công Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực cho Bưu điện tỉnh Long An, Công ty Phần mềm SDIC đã chính thức bước chân vào thị trường miền Nam đầy năng động và tiềm năng.

Hoàng Giang

Tin tức Related