Đóng

Tin tức

4 / 05 2007

Bưu điện Hà Tây – Khách hàng thứ 10 ứng dụng phần mềm SDIC-HRM 1.0

Bưu điện tỉnh Hà Tây đã trở thành khách hàng thứ 10 ứng dụng Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0. Ngày 04/05/2007, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Hà Tây, số 4 đường Quang Trung, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây, ông Nguyễn Bá Đức, Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Tây và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0.

Picture9

Hình: Trụ sở Bưu điện tỉnh Hà Tây

Theo nội dung hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Bưu điện tỉnh Hà Tây với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý Tổ chức và Nhân sự

– Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Quản lý kế hoạch theo mẫu chuẩn mực VNPT

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Cán bộ Lao động của Bưu điện tỉnh Hà Tây trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Hoàng Giang

Tin tức Related