Đóng

Tin tức

22 / 04 2008

Bưu điện Cần Thơ ứng dụng Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM

Ngày 22/04/2008, tại trụ sở Bưu điện thành phố Cần Thơ, số 2, đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ông Trần Ngọc Trọng, Giám đốc Bưu điện thành phố Cần Thơ và ông Nguyễn Quốc Thịnh, giám đốc Công ty Phần mềm SDIC đã ký Hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0.

Picture20

Hình: Trụ sở Bưu điện thành phố Cần Thơ

Theo nội dung hợp đồng, Công ty Phần mềm SDIC sẽ cung cấp và triển khai Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 cho Bưu điện thành phố Cần Thơ với các phân hệ chức năng như sau:

– Quản lý Tổ chức và Nhân sự

– Tìm kiếm, thống kê, phân tích nhân sự

– Tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm xã hội

– Quản lý kế hoạch theo mẫu chuẩn mực VNPT

– Các tiện ích đa năng

– Văn bản pháp quy

– Quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng

Khi đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị nguồn nhân lực SDIC-HRM 1.0 sẽ giúp ích rất nhiều cho Phòng Tổ chức Cán bộ Lao động Tiền lương của Bưu điện thành phố Cần Thơ trong công tác quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê báo cáo dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác.

Thu Phương

Tin tức Related