Công tác Hà Giang

Từ ngày 31/01 đến ngày 02/02/2007, SDIC đã có chuyến demo Phần mềm Quản lý nhân sự cho Bưu điện […]

3 / 02 2007